arba san marcos apartments near txst kitchen granite countertops